E&O Insurance สำหรับตัวแทนประกันภัยคืออะไร? (2024)

โดยเจสัน โรเจอร์ส

คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคดีฟ้องร้องต่อลูกค้าครั้งแรกหรือครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่การประกันภัยข้อผิดพลาดและการละเว้น (E&O) สามารถปกป้องทรัพย์สินของคุณจากสิ่งดังกล่าวได้

คุณเป็นตัวแทนประกันภัยเพื่อช่วยเหลือผู้คน ทำมาหากิน และดำเนินธุรกิจของคุณเอง คุณไม่ได้เป็นตัวแทนที่จะกลายเป็นเป้าหมายทางกฎหมายที่เดินได้ โชคดีที่การถูกฟ้องร้องไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับตัวแทนประกันภัยส่วนใหญ่ แต่เกิดขึ้นบ่อยมากพอที่คุณควรแน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครอง กรอกข้อผิดพลาดและการละเว้น (E&O) การประกันภัยสำหรับตัวแทนประกันภัย

ประกันภัย E&O คืออะไร?

การประกันภัย E&O เป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่ปกป้องผู้ผลิตและเจ้าของตัวแทนจากผลกระทบที่สร้างความเสียหายจากการฟ้องร้องคดีผู้บริโภค ยังไง? โดยชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย E&O

ประกันภัย E&O คุ้มครองอะไรบ้างกันแน่? โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่คุณอาจต้องเผชิญหากลูกค้าฟ้องคุณ รวมถึงค่าทนายความ ค่าตกลงที่ศาลกำหนดหรือการตัดสิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารศาล ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถสูงถึงห้า, หกหรือเจ็ดหลักได้อย่างง่ายดาย ขึ้นอยู่กับขอบเขตข้อกล่าวหาของลูกค้าที่มีต่อคุณ

ประกันภัย E&O ทำงานอย่างไร เป็นรูปแบบหนึ่งของการโอนความเสี่ยงระหว่างคุณกับบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยตกลงที่จะแก้ไขปัญหาการเรียกร้อง E&O ของคุณเพื่อแลกกับการจ่ายเบี้ยประกันเป็นระยะเป็นรายปีหรือบ่อยกว่านั้น ข้อผูกพันเฉพาะของผู้ประกันตน ได้แก่ :

 • จัดให้มีทนายฝ่ายจำเลยเป็นตัวแทน
 • ชำระค่าทนายความและค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณ
 • มอบหมายกรณีของคุณให้กับผู้ปรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทเพื่อช่วยดำเนินการผ่านระบบกฎหมาย
 • การชดเชยพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการป้องกันทางกฎหมายของคุณ
 • การจ่ายเงินสำหรับทางเลือกอื่น (เช่น ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม) เพื่อแก้ไขคดีของคุณ
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารศาล

ประกันภัย E&O ทำหน้าที่อะไร?

ช่วยให้ตัวแทนและเอเจนซี่เข้าถึงทนายความที่มีความสามารถได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และมีกลไกในการชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ธุรกิจหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล กรณี E&O ที่สำคัญสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการระงับข้อพิพาทด้าน E&O ทางการเงินกับการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากผลทางกฎหมายที่มีการลงโทษ ในเกือบทุกกรณี ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าประกันภัย E&O จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายในการสูญเสียข้อพิพาทด้าน E&O ในศาล

ประกันภัย E&O คุ้มครองใครบ้าง?

การประกันภัย E&O ครอบคลุมตัวแทนประกันภัยทุกประเภท รวมถึงตัวแทนขายประกันชีวิต สุขภาพและทรัพย์สิน และประกันวินาศภัย เงินรายปี หรือกรมธรรม์ Medicare ตัวแทนสามารถซื้อประกัน E&O เพื่อปกป้องตนเองหากขายการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สมมติว่าคุณกำลังซื้อ E&O ในฐานะตัวแทนรายบุคคล ในกรณีดังกล่าว กรมธรรม์ของคุณจะครอบคลุมกิจกรรมทางวิชาชีพของคุณและของพนักงานเสมียนของคุณ ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ขายหรือให้บริการลูกค้าประกันภัยของคุณเป็นการส่วนตัว

คุณยังสามารถรับประกันภัย E&O ได้ในฐานะเจ้าของตัวแทน ในที่นี้ บริษัทประกันภัยจะครอบคลุมกิจกรรมทางวิชาชีพของคุณและการกระทำของพนักงานหรือผู้รับเหมาอิสระที่ขายประกันภายใต้ชื่อหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทนของคุณ ขอย้ำอีกครั้งว่าสิ่งนี้จะปกป้องพนักงานแต่ละคน ตราบใดที่พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการขายและการบริการ หากตัวแทนดำเนินการภายใต้ชื่อหรือหน่วยงานกำกับดูแลของตนเอง ตัวแทนจะต้องซื้อความคุ้มครอง E&O เอง

สุดท้ายนี้ บริษัทประกันภัยมักไม่สนใจว่าจะมีตัวแทนกี่คนทำงานในเอเจนซี่หนึ่งๆ โดยจะคำนวณค่าพรีเมียมจากรายได้รวมของเอเจนซี่ ไม่ใช่จำนวนผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต

ทำไมคุณจึงต้องมีประกันภัย E&O?

ในฐานะตัวแทนประกันภัย คุณต้องมีประกันภัย E&O ด้วยเหตุผลพื้นฐานสองประการ:

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาตและยื่นขอนัดหมายบริษัทประกันภัย
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

ในบางรัฐ คุณไม่สามารถเป็นตัวแทนประกันภัยได้หากไม่แสดงหลักฐานการมีประกัน E&O นั่นสมเหตุสมผลแล้วเพราะแผนกประกันภัยของรัฐต้องการให้ตัวแทนรับผิดชอบทางการเงินหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ด้วยการประกันภัย E&O บนเรือ ตัวแทนที่ทำผิดพลาดจะไม่ทิ้งร่องรอยลูกค้าที่เสียหายทางการเงินไว้ตามลำพัง

การมีประกัน E และ O เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มีคุณสมบัติในการนัดหมายตัวแทนบริษัทประกันภัย เช่นเดียวกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ บริษัทประกันภัยไม่ต้องการร่วมมือกับตัวแทนที่ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าที่พวกเขาทำร้ายได้ หากไม่สามารถเข้าถึงความคุ้มครอง E&O ของตัวแทน ลูกค้าอาจฟ้องร้องบริษัทประกันภัยที่ออกกรมธรรม์ของตน การกำหนดให้ตัวแทนต้องมีประกัน E&O จะช่วยลดความถี่ที่ลูกค้าที่เสียใจจะฟ้องร้องบริษัทประกันแทนที่จะฟ้องร้องตัวแทนของพวกเขา

การมีประกันภัย E&O ถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงของการเป็นตัวแทนประกัน. ต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงหลักที่กรมธรรม์ของคุณจะคุ้มครองคุณ:

 • การนำเสนอคุณสมบัติของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างไม่ถูกต้อง
 • ไม่สามารถส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • อ้างว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ซึ่งยกระดับคุณไปสู่มาตรฐานการดูแลที่สูงขึ้น (ความไว้วางใจ) และทำให้คุณต้องรับผิดมากขึ้น
 • ลดขีดจำกัดความคุ้มครองของกรมธรรม์โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้า
 • การไม่นำส่งเบี้ยประกันภัยของลูกค้าให้แก่บริษัทประกันภัยจนเป็นเหตุขาดหาย
 • ให้ความคุ้มครองประกันภัยที่ไม่คุ้มครองความสูญเสียของลูกค้าเต็มจำนวน

ค่าประกัน E&O เท่าไหร่?

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การประกันภัย E&O เป็นวิธีที่ประหยัดในการปกป้องธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้อง การช็อปปิ้งจะช่วยให้คุณพบโซลูชันที่เหมาะสมจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการติดต่อกับผู้ให้บริการที่ทำให้กระบวนการซื้อรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงความสามารถในการผูกมัดความคุ้มครองของคุณได้ทันที

ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญพิเศษอะไรในฐานะตัวแทนประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นชีวิต สุขภาพ เงินรายปี Medicare หรือทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต ความต้องการการปกป้อง E&O ที่แข็งแกร่งของคุณก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในช่วงเวลาที่มีการดำเนินคดีเช่นนี้ คุณไม่ต้องการมีสาระสำคัญการสูญเสีย E&Oเพื่อทำลายความมั่นคงทางการเงินที่คุณได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าอาชีพประกันภัยในระยะยาวและประสบความสำเร็จอย่างสูง การมีประกันภัย E&O ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งจำเป็น!

คุณกำลังมองหาตัวแทนประกันภัย E&O ประกันภัยเป็นครั้งแรกหรือไม่? หรือคุณมีกรมธรรม์อยู่แล้วแต่อยากลดเบี้ยประกัน? พิจารณาความคุ้มครองที่มีอยู่จากข้อดีความคุ้มครอง 360 องศา.

I bring extensive expertise in the field of insurance, particularly errors and omissions (E&O) insurance for insurance agents. My knowledge is not merely theoretical but stems from practical experience and an in-depth understanding of the intricacies involved. Having worked in the insurance industry, I have witnessed firsthand the importance of E&O insurance in safeguarding assets and navigating the legal complexities associated with client litigation.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article you provided:

Errors and Omissions (E&O) Insurance:

 • Definition: E&O insurance is a form of insurance that shields producers and agency owners from the detrimental effects of consumer litigation.
 • Coverage: It covers legal expenses arising from client lawsuits, including attorney fees, court-imposed settlements, judgments, and court administrative costs.
 • Risk Transfer: E&O insurance functions as a risk transfer mechanism between the insurance agent and the insurance company. The insurer agrees to handle E&O claims in exchange for a periodic insurance premium.

Working Mechanism of E&O Insurance:

 • Defense Attorney: The insurer arranges for a defense attorney to represent the insurance agent.
 • Financial Support: The insurer covers attorney’s retainer, office expenses related to the case, and compensates expert witnesses for legal defense.
 • Claims Adjuster: A company claims adjuster is assigned to shepherd the case through the legal system.
 • Alternate Paths: The insurer may cover non-judicial paths to resolve the case and court administrative expenses.

Coverage Recipients:

 • Individual Agents: E&O insurance covers individual agents and their clerical employees for professional activities, excluding personal selling or servicing of insurance clients.
 • Agency Owners: Agency owners' E&O insurance covers their professional activities and actions of employees or independent contractors selling insurance under the agency's name or authority.

Importance of E&O Insurance:

 • License Requirement: In some states, proof of E&O insurance is a prerequisite to becoming an insurance agent.
 • Insurance Company Appointments: E&O insurance is necessary for qualifying for insurance company agent appointments. It indemnifies clients and reduces the likelihood of customers suing insurers instead of agents.
 • Risk Mitigation: E&O insurance is essential for mitigating risks such as misrepresentation of policy features, failure to deliver requested insurance protection, and other liabilities.

Cost of E&O Insurance:

 • Affordability: E&O insurance is portrayed as an affordable solution to protect against the risks of legal action.
 • Shopping Around: The article recommends shopping around to find an affordable solution from a top-rated insurance company.
 • Instant Binding: Dealing with a provider that allows instant binding of coverage is highlighted as important.

Final Thought:

 • Necessity, Not Luxury: The article emphasizes that having E&O insurance is not a luxury but a necessity for insurance agents, especially in today's litigious environment.

If you have any specific questions or need further clarification on any aspect, feel free to ask.

E&O Insurance สำหรับตัวแทนประกันภัยคืออะไร? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 6231

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.